فصل اول مجموعه ها مجموعه ها و احتمال

حجم فایل : 458.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا فصل اول
مجموعه ها(مجموعه ها و احتمال) احتمال :
در سال گذشته خواندید احتمال رخداد یک پیشامد را از دستور زیر محاسبه می کنیم .

تعداد حالت های مطلوب =احتمال رخداد یک پیشامد
تعداد کل حالت های ممکن s : مجموعه شامل همه حالت های ممکن ( فضای نمونه ای )
A : مجموعه شامل همه حالت های مطلوب ( پیشامد)
*در پرتاب یک تاس احتمال های زیر را بدست آورید : 1)عدد رو شده مضرب 3 باشد :

2)عدد رو شده اول باشد :

3)عدد رو شده بزرگتر از 6 باشد : (احتمال غیر ممکن)

4)عدد رو شده کمتر از 7 باشد : (احتمال حتمی) *در جعبه ای 3 مهره قرمز ، 4 مهره آبی ، 5مهره سبز وجود دارد .اگر 1 مهره به طور تصادفی از این جعبه خارج کنیم احتمال اینکه مهره آبی باشد را بدست آورید . آبی کل پایان...